Korta

Om ni tycker det här är löjligt (en mycket kort och bra slutsats gör den svenska bloggosfärens grand old Stattin: Breaking news! Metaforer och liknelser är från och med nu förbjudna)- vad ska man då säga om det här? Herrejävlar… kan man inte bara lugna ner sig en smula?

Stattin citerar också Elsa Dunkels, som tidigare varit aktuell i den här postningen. Hon skräder inte orden om att de mediekända bloggare som höjt röster om att förbjuda anonymiteten faktiskt är de som söker en lösning på problemet där lösningen faktiskt är den stora faran för demokratin:

Innan vi skriker på förbud mot anonymitet måste vi fundera på vilka som vinner på möjligheten att vara anonym. Alla juridiska och etiska system innebär konflikter mellan olika gruppers rättssäkerhet och den här diskussionen är ett bra exempel på det.

Starka grupper med makt står mot svaga gruppers rättigheter att få lite mer makt.

De som menat att jag är konspiratorisk i överkant när jag hävdar att diskussionen om näthatet faktiskt handlar om att media är rädda för att förlora sin makt dvs. sin rätt att tjäna pengar på att ha tolkningsföreträde om världen. Jag vet inte om de anser att Dunkels också är konspiratorisk.

Jag har skrivit det förut – det går inflation i att göra bloggar till böcker. Nu har ett förlag valt att bland annat satsa på att ge ut hör och häpna: Englas Showroom ska bli en bok. Åtminstone enligt artikeln i SVD: Ännu fler bloggar blir böcker (via Mickey). Min enkla fråga är: varför? Vad finns det som är litterärt intressant i flera av de bloggar som Nicotext nu tänker sätta på papper? Själv menar jag att bloggen är ett eget format – inte enkelt överförbart till bokformatet. På samma sätt som att det är rätt korkat att försöka göra ett TV-program till en tidning rakt av.

På tal om böcker så berättar Barczyk om den polska regeringens fortsatta galenskaper: Polens utbildningsminister bränner Kafka, Dostojevskij och Goethe. Det hela kan jag ändå tycka likna diskussionen om en svensk bokkanon som var igång för snart ett år sedan. Och själv kan jag generellt oroa mig för att vi i ett grannland har en sån oerhört konservativ regering som väljer samma medel som Shi Huangdi använde och som makten använt sedan dess, för att förtrycka sanning, fri tanke och människans friheter i stort.

Det som är lite skrämmande är att svenska medier uppmärksammar att Polens regering ifrågasatt Teletubbies (något som numera döde Jerry Falwell redan gjorde för många år sen) men inte att utbildningsministrar tänker påverka den uppväxande generationen genom att förneka dem möjligheten att läsa det som de vill.

Och det är med att ge bloggar credd verkar sitta långt inne: enligt Ljungkvist så har Aftonbladet snott Marianne Ekdahls analys.