Ännu en blogg ska bli bok

Det visar sig att också Lassbo håller på att förvandla sin blogg till bok. Varför det? Den bloggen känns ju inte som litteraturmässig – och då inte något illa ment i det utan mer att det blir märkligt att överföra saker som Lassbo skriver till en bok. Det finns liksom ingen logik i det.

Det har fan gått inflation i bokutgivning…

Uppdatering: Hon har skrivit en bra krönika hos SVT.

Uppdatering: Alltså – det är inte för att Lassbo inte kan skriva – för det kan hon – som jag reagerar utan på grund av att jag anser att olika media har mycket olika uttrycksform, och formatet styr många gånger innehållet (jepp McLuhan gäller fortfarande). Att flytta över bloggposter – som per definition ofta är kortare än normala bokkapitel och har ett väl avgränsat slut och en klar början är helt enkelt att göra våld såväl på bloggen såväl som på boken som format. Sen är en blogg ändå styrd av att tillkomma under en längre tid, där korta inlägg helt enkelt berättar om avgränsningsbara händelser, utdefinierade tankar och kontextstyrda känslor. En bok har en helt annan process – och bygger på att många teman, flera händelser pågår under hela processen och definierar (och definieras) av tankar och känslor. En bloggbok1 blir med andra ord någonting annat än en vanlig bok – den kommer alltid att bli mer fragmentarisk och därmed förändra läsandet av böcker. Och jag är inte säker på att någon faktiskt vinner på det. Mer än den som blir utgiven eftersom att en bok är lite mer ”premium” än digital text.

Andra om: , , , , , ,

  1. Då menar jag inte de exempel där själva idén med att starta en blogg varit att bygga den som en bok för att sedan ge ut den. []