DeepDisclaimer

Jag har några enkla regler:

  1. Ge dig inte på min familj. Mig får du jävlas med hur mycket du vill men går du på min familj så går jag postal. Skyll dig själv.
  2. Jag äger min blogg. Jag bestämmer.