11 september 2001/2011

Många kommer att göra diverse analyser om vad som hänt sedan 11 september 2001. Många minns den dagen idag. Tio år, det är ett hack i tiden – som vi behöver för att minnas och för att kunna skapa ordning i vår verklighetsbild (läs gärna mina tidigare årsposter: 20052006, 2009 och 2010

Själv fick jag hjälp att minnas av min vän Pena. Programmet för vår Etikdag på Ung Resurs. Onekligen slående aktuellt för de ungdomar som var med den dagen:

Etik och värderingar
UR 2001
1. Intro – om hur vi snabbt värderar varandra.
2. Likhet, olikheter och ditt värde som hjärnspöke
3. Röd/blå hammare – övning
4. Krokofloden – värderingsövning
5. Diskussion om vad som är rätt och fel: vem bestämmer vad som är rätt och vad som är fel? Om alla själva bestämde sina egna lagar och regler vad skulle hända då?
6. Värderingsövningar – snabba värderingsbeslut utan analys( ett prov på vårt sätt att ha förutfattade meningar):
a. Alla bidragstagare tär på samhället: rätt/fel
b. Det är rätt att sno åt sig av dom som har: Rätt / fel
c. Det är upp till dig själv om du lyckas: rätt eller fel
d. Alla är lika mycket värda: rätt eller fel
e. Alla borde ha lika lön: rätt eller fel
7. Är det lätt att skapa en snabb uppfattning och sitter våra värderingar i ryggmärgen?
Lunch?
8. Återintro från värderingsövningarna
9. Skyddsrummet – övning
10. Diskussion
11. Värderingsövningar:
a. Abort – rätt eller fel
b. Dödstraff – rätt eller fel
12. Den meningslösa mannen – story och övning
13. Ingram – vi skulle kunna få minst 70 % av er att döda. Kör exempel: att vi förklarar att det är för ert eget bästa, att det är för samhällets bästa. Story om Ingrams lydnadsförsök. Berättelse om egna upplevelser.
14. När får man döda? Vad är en människas värde? – Diskussion
15. Tåget: utilitarism vs kategoriska imperativ. Värdet mellan varat och görat – känsla och förnuft – närhet eller nytta.
16. Diskussion – ta upp exempel ur ”verkliga livet” där man måste göra avgöranden om vem som får leva och vem som får dö.
17. Människovärdet: varat eller görat – fortsättning
18. Alla ska ha samma möjlighet att få leva – rätt eller fel diskussion
19. Knyta säcken: en präst och en chef för UR. Egentligen två gamla punkare och anarkister. Hur ser vi på varandra och värderingar.
20. Utvärdering

När jag kom hem från den dagen ringde Pena.

”Sätt på TVn!”