Deepeditions Bakvända Bloggpris: Vinnaren!

Nu är det dags!

dpdbkvblprs

Vinnande förklaring i Deepeditions Bakvända Bloggpris är:

Bloggen som jag nu nominerar har det mesta som en tänkande, nyfiken och diskussionssugen läsare kan önska sig. Ämnena i bloggen varierar, men de är oftast tankeväckande små amatörfilosoferingar över aktuella händelser, fenomen och företeelser. Bloggaren har åsikter om det mesta, men inläggen är ofta skrivna ur en lite udda synvinkel och det finns alltid en öppning för och motargument och debatt. Ibland framförs det kritik i bloggen, men den är alltid nyanserad och påfallande lågmäld. Frågorna är många, ibland skenbart naiva, men ofta väldigt tankeväckande. Bloggens starkaste sida är just dess tankeväckande frågeställningar. Infallsvinklarna kan nog kallas för personliga, men utan att för den skull bli privata. Att vara personlig men inte privat är en svår konst, men här har vi en bloggare som faktiskt klarar av den balansgången. Själva texten är ganska enkel, men är välskriven och känns oftast väl genomtänkt. Det finns egentligen bara två små saker som hindrar denna blogg från att vara helt perfekt. Det första är designen. Den lever inte alls upp till den värme och personliga prägel som finns i texterna. Det andra är humorn.

Humorn, i den mån den finns, är antingen så torr att det knastrar, eller så subtil att den knappast märks. Små skönhetsfläckar på en blogg som i övrigt utmärker sig från mängden på ett väldigt positivt sätt.

Det var Leo Magnusson som nominerade

bloggen Lokesson