Inte stressen

En del frågar mig hur jag hinner, om jag inteblir stressad och tycker att mitt liv verkar osunt. Men för mig är inte stress problemet, att ha mycket att göra är inte det som kan göra mig sjuk. Utan det är om jag inte tillåts känna glädje och frihet i jobbet, om människor anser sig ha rätt att kontrollera varje steg, varje minut. Och om jag inte får gehör eller positiva input på det jag tror på, det jag ser är nödvändigt att göra för att framtiden inte ska komma och bita företag eller kunder i arslet. När jag blir frustrerad av att hållas tillbaka – det är då det är farligt för mig. Det är då det börjar att tära. Det är då den negativa stressen börjar att äta upp mina reserver.
Det krävs mod för att bryta sådana lägen och det är alltid omvälvande.