Inte stressen

En del frågar mig hur jag hinner, om jag inteblir stressad och tycker att mitt liv verkar osunt. Men för mig är inte stress problemet, att ha mycket att göra är inte det som kan göra mig sjuk. Utan det är om jag inte tillåts känna glädje och frihet i jobbet, om människor anser sig […]

Läs mer "Inte stressen"