Jubjik

Insjön. CO och lite annat. Läste en artikel om att skydda barnen från solen. Kändes en smula onödig den här sommaren.

Som synes har jag fått tag på en plugin som visar vad som blivit uppdaterat och när. Bra sak. Tack för det Christian!