Sanningen sker i mötet

Imorgon ska jag jobba med tre äldre herrar. De jobbar i en bransch som är så långt från min som möjligt. Mitt uppdrag är att ge dem beslutsunderlag för sociala medier. Genom att visa på vad man kan göra, vad det är och så vidare.

Det är lätt att tänka “men va fan – häng med” när vi springer långt fram i utvecklingen av medier. Men jag försöker hela tiden också tänka på att likaväl som jag kan det jag håller på med så kan de sina saker. Det bästa blir alltid att försöka slå samman de kunskaperna – för då kan något riktigt bra hända.

I slutänden är alltid sanningen något som inte går att sätta på pränt utan något som sker i mötet mellan människor och deras kunskap och erfarenheter.

Post #063 i #blogg100