Jag ber om ursäkt

Jag ber om ursäkt för att jag är en del av ett land där allt som kan rasas mot ska rasas mot.
Jag ber om ursäkt för att jag är medborgare av ett land där varje felsteg ska betalas med förkrosselse.
Jag ber om ursäkt för att det politiskt korrekta är lag och ifrågasättandet inte längre anses vara tillåtet.

De senaste dagarna har jag funderat över det här med moraliserande och hur man kan uppleva att Sverige blivit ett land fullt av politiskt korrekt rasande. Från Flincks tafsande till NKs designutställning går en rak linje av rasande mot ”fel” åsikter och ”fel” handling.
Jag försvarar eller förklarar varken Flincks rumptag eller klantigheten i hur NK presenterar sitt försök att vara politiska i designvalen men jag kan oroa mig över både magnituden och perspektivet av det rasande som sker. Och fundera över att målet alltid är att någon ska förkrossas och be om ursäkt i säck och aska.

Vi är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Det innebär att det inte finns någon modell, något förklaringsuniversa som kan motta emotionerna och rationalisera dem genom att ha ett antal metafysiska filter. Det är faktiskt vad religion handlar om: att det finns ett raster, ett filter att testa saker mot. Det upplysningsfilosoferna önskade – att vi skulle bli rationella varelser som inte längre behövde Gud och bibel hade helt enkelt fel: det som händer är istället att råa emotioner blir det enda rätta. Tillsammans med ett snabbt media så innebär det att eftertanken varken är krank eller blek utan ganska död. Det är upplagt för att leta scapegoats att anklaga och slänga ut. Emotioner utan förklaringsmodell blir lätt dikotomier – och terror.

En av de viktiga delarna i alla religioner är förlåtelsen. Att faktiskt ångra och få en chans till. Det är en grundbult eftersom det är en viktig del i relationer. Det finns inte i den sekulära emotionella moralismen.

Så jag ber om ursäkt för att svenskar blivit oroande upprörda för minsta sak, vindflöjlar sig arg varje dag över upplevda orättvisor, saker som kan överses med eller åtminstone förlåtas. Det är ett kallt och hårt land vi skapat.