Guldfå…spade

Höjden av grävande gräsrotsjournalistik:

Det hela börjar med att @fm köpte kyckling:

(3) Fredrik Marcus

Och såklart började en diskussion om det verkligen var Daniel på bild – och om han verkligen var så ung som han ser ut. Diskussionen utmynnade även i en teoribildning runt gårdens namn och viljan att lägga ut sin nuna där – med vissa inslag av konspirationer om produktplacering av ett visst reklamfinansierat TV-format som har med bönder, kärlek och rätt många yra höns att göra.

Helt enkelt är det bara att notera – om sanningen ska fram så ska det vara Fredrik Marcus som gräver den.

Uppdatering: @fm är också Sveriges snart mest kända konceptuella Dagens Outfit-addict. Kolla hans presentation av sitt projekt här. Så ingen är kanske förvånad att dagens bild ser ut så här:

Fredrik Marcus