En cirkulär politisk formel

Utifrån timade diskussioner (där vissa inte ens verkar kunna läsa innantill) så noterar jag att det fortfarande finns de som tror att den politiska skalan är linjär – och att vänsterextremister står som längst ifrån högerextremister. Jag skulle säga att det snarare är nästan en cirkulär form där vi i toppen har en frihetlig grundsyn där anarkister och libertarianer är extremt nära varandra medan vi i mitten har en sorts funktionell demokrati där dikotomierna mellan vänster och höger bygger på sakfrågor. I botten har vi fascistisk grundsyn på samhällets uppbyggnad. Nu skulle många påpeka att fascism är höger men generellt kan man se det – precis som med frihetlig syn – som en grundsyn hur samhällets delar är uppbyggda. Den italienska fascismen tog mycket av sin utgångspunkt ur syndikalismen och är – till skillnad mot frihetlig syn som har individen som minsta gemensamma nämnare – extremt kollektivistisk i sin ståndpunkt. Om man vill kan man addera en vertikal linje mellan liberal-konservativ genom denna för att än mer strukturera det utifrån grundläggande värderingar. Att vara historielös verkar vara inte bara vara högerns grej utan även vänsterns.

Om det är rätt? Well – fundera över hur människosynen ser ut hos en hel del vänsterextrema rörelser, hur deras demokratisyn ibland tenderar att vara mycket vag och ofta villkorad.