Dubbel moms på appar men halv moms på pilsnern

Enligt Business Insider är Sverige världens mest kreativa land. Perfekt slagläge för att visa på hur man som företagare skulle kunna skapa en fantastisk utveckling här – trots ett lite högre skattetryck, kallare klimat. Vår stolta tradition av innovationer visar vägen för den nya tiden där IT och utveckling inom det digitala blir vår nästa stora export. Allt från Mojeng och deras Minecraft, Dice som gjort så många viktiga och stora spelsuccéer till mängder av nyttoutveckling av både hårdvara och mjukvara. Sverige är en viktig IT-nation.

Men inte för politiker och tjänstemän på Skatteverket. Som enda land väljer man att tolka EU-regler på ett sätt som gör att ett bolag på svensk mark blir dubbelbeskattat när man säljer en app i Apples Appstore eller säljer programvara till utlandet. Det är oerhört kontraproduktivt och knappast något som skapar nästa exportsuccé. Det är emot de rättsprinciper som finns runt beskattning inom EU. Det är ett komplext rättsläge där vi än en gång också ser hur svenska staten har svårt att snabbt förändra sina tolkningar utifrån en snabbt föränderlig omvärld.

Den här månaden kommer Skatteverket genomföra krav på dubbel moms från programföretag eftersom regeringen verkar anse att det inte är en viktig fråga. Det går stick i stäv mot det förslag som lagts om att halvera momsen på restauranger – där det handlar om att skapa jobb så väljer man här att riskera en hel svensk industri.

Vi kan diskutera skolan hur mycket vi vill (och det ska vi) men om inte förutsättningarna för att skapa jobb inom de segment där precis som restaurangsidan det är relativt små marginaler så spelar det inte någon större roll vad skolan lyckas med.