Sexiest geek

Det är säkert jättefel enligt knallpulverfeministerna (trots att tävlingen är öppen för båda könen) men den årliga Wired Sexiest Geek roar mig. Eftersom det är rätt klart att i morgondagens samhälle så gäller att ”the geeks shall rule the world”. Och jag nominerade Åsk aka dabitch. Jag har också nominerat Stina Honkamaa och Annika Lidne. Ju.

Andra om: , , , , , , ,