Dagens understatement

En villa utanför Falun har exploderat. Expressen rapporterar och frågar efter orsaken, vilken polisen inte kan uttala sig om men tillägger:

Men av allt att döma så har något gått fel

No shit Sherlock.