Ingen alls

Jag skulle kunna skriva om min resa till och från Jämtland. Men jag har ingen lust längre. Ingen alls.