The Italian (blog)job

Fan. Berätta det inte för Bodström eller för Yrsa Stenius!

Romano Prodis regering i Italien vill ”ordna upp bloggandet” och menar därmed att alla som vill blogga måste anmäla det, betala skatt för det och på andra sätt underställa sig statlig kontroll. Och hela regeringen har ställt sig bakom vad som kallas Levi-Prodi law (även om det enligt The Register finns några ministrar som nu börjar uttrycka viss skepsis):

Ricardo Franco Levi, Prodi’s right hand man , undersecretary to the President of the Council, has written the text to put a stopper in the mouth of the Internet. The draft law was approved by the Council of Ministers on 12 October. No Minister dissociated themselves from it. On gagging information, very quietly, these are all in agreement.

Det hela synes bero på (åtminstone enligt honom själv) att en komiker, Beppo Grillo, vars kamp mot korrupta politiker (en gren som väl Italien alltid tillhört världseliten i) helt enkelt fått Prodi och resten av politikerkollektivet att försöka kväsa yttrandefriheten (dock har de senaste revisionerna fått lite mindre hårdföra skrivningar). Grillo skriver mycket i frågan. Bland annat om hur det hela i mångt och mycket blivit ett riktigt debacle, där Levi och Prodi antagligen inser att de inte förstått vad bloggarna idag handlar om. Bernhard Warner skriver en besk blogpost i Times utifrån det faktum att det verkar vara ren okunskap (”Italy’s leaders barely understand word processors, let alone the web”) som ligger bakom men att det innebär ett rent och skärt intrång på grundläggande mänskliga rättigheter:

The intent of this draft law, as it was written when it breezed through the Council of Ministers, would be to gag bloggers who, for those in power, have become a particularly problematic force of late.

Oavsett om det bara blir en tummetott så är det lite skrämmande att så få har uppmärksammat det hela.

(Tipstack Morian)

Uppdatering: Teflonminnet har redan bloggat om det.

Uppdatering: Medievärlden har plockat upp storyn.

Andra bloggar om: , , , , , , ,