Progressivt tänkt? Eller bara dumt?

Ju mer man läser desto mer förstår man. Och läser man Köksveckan börjar man förstå att Rolf försöker att förändra världen – fr a den lilla ankdammen som vi simmar i. Exempelvis genom att totalt omdefiniera termen ”nyhet”:

En nyhet som bygger på ett pressmeddelande, är egentligen ingen nyhet. Dels är nyheten redan publicerad, via pressmeddelandet.

Eh. Ok. Onekligen progressivt tänkt. Lika intressant blir det när han minner sig tillbaka till gamla tider:

För åtta år sedan när vi startade Dagens Media var det lätt. Ingen visste att vi fanns, så vi fick helt enkelt ingen extern information. Därför var vi tvingade att ringa loss allt själva.
Det fortsätter vi med.

Det sista har vi märkt… minns Rislunds egenintervju och avslöjandet om Schibsted som visade sig komma från fel person…

Det allra roligaste kommer sist:

* Alltid kollar informationen i pressmeddelandet.
* Alltid ringer och ställer fler frågor.
* Alltid frågar oss extra noga om informationen verkligen är viktig för läsarna. Är den inte det, bort med pressmeddelandet bara.
* Alltid försöker få ut mer information än vad som står i pressmeddelandet.
* Alltid försöker tänka ett varv till och se om det finns fler bottnar och vinklar.
* Då det behövs, ringer till avsändarens konkurrenter och motståndare. Eller åtminstone nämner dem.
* Vi skriver aldrig av pressmeddelanden och bygger nyheter på dem utan att har ringt. OM, det inte handlar om extremt tidskritisk info OCH OM vi inte får tag på någon som kan verifiera uppgifterna OCH OM vi bedömer uppgifterna som trovärdiga.
* Skriver ”enligt ett pressmeddelande”; om vi inte har pratat med någon.
* På det hela taget betraktar pressmeddelanden vi tar in som någon form av misslyckanden. Då har ju någon annan än vi styrt nyhetsflödet.

Varenda del i detta, förutom det sista, är liksom – eller borde vara – normal praxis. På nåt sätt så vet varje journalist att frångå det innebar att man inte gör sitt jobb.

Det sista är intressant eftersom chefredaktören på Dagens Media uppenbarligen gått ifrån att journalistik ska förhålla sig objektiv – utan istället anser att journalistiken ska styra nyhetsflödet. Något som andra kallar journalism…

Andra om: , , , ,