Är du våldsam lille vän?

Apropå den här postningen: Söndagsläsning och min lilla diss av påvens uttalande om våld i datorspel, och Mickeys kommentar om ”amerikanska undersökningar” så kan jag bara hänvisa till en rätt bra krönika i den nya tidningen Din Teknik: Akta, jag är farlig!.
För så här är det: det har gjorts ett antal longitudinella studier inom sociologisk forskning just runt videovåld, och efterhand även tittat på våld i datorspel.
Detta har fr a gjorts inom svensk sociologisk forskning, antagligen på grund av Bejerots uttalanden och den svenska räddhågade politiska korrektheten runt våld och media.
Ingen studie med vetenskaplig grund hittar några kopplingar mellan konsumtion av våld inom film eller spel och ett ökat utövande av våld.
De studier som sägs bevisa det har aldrig en stabil statistisk grund – och de undersökningarna kommer oftast från USA – från högerkristna rörelser vars agenda mycket handlar om att flytta fokus från rättvisefrågor och från vapenförbud.

Mickeys sista påstående missar det mest intressanta – det är inte så att datorspel kan utveckla psykopati per se. Det enda som beteendemässigt kan sägas är att en person med psykopatiska störningar knappast blir mindre psykopat av att spela våldsamma datorspel. Men det är som med allt annat: saker är inte i-sig onda utan allt beror på hur de används. Mer intressant är att se hur enkelt det är att få människor att bli mördare genom att använda sig av vårt beroende av hierarkiska system och tilltro till auktoritet. Fortfarande är undersökningar som Stanford Prison Experiment och Milgrams olika försök runt incitament för lydnad. Så farligare är helt enkelt vårt moraliska arv där tilltro till auktoriteter är comme il faut, än datorspel om än så våldsamma.

Uppdatering: Lore Sjöberg har en lite annan vinkling på det hela när han menar att Wii:s fysiska spelform borde skapa en sorts psykopatisk spelargeneration. Å andra sidan tror jag att han är fett ironisk också. Avgör själv: The Wii Is a Plastic Box of Death

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,