PDF för folket

Skickat en ny version av brand concept till chefen. Som Wordfil 6,3 mb. Och jag hade självklart inte ro att vänta in [[pdf]]-distillern. Så jag skickade det via gmail eftersom där finns det inga begränsningar för hur stora medskickade filer får vara, begränsningar som det finns i vårt fucking webbmailsystem på vår [[MacOS]]-server…

PDFen blev 633 kb….

Dags att jobba med projekt nummer två.


Andra bloggar om: , , , ,