Fuckfuckfuckfuckfuckfuck! Jag kan inte styra några av mina fingrar – när jag vill rulla på scrollhjulet rör sig pekfingret åt sidan istället! Helvetehelvetehelvete!
Det är tillbaka. Skitskitskit! Vad ska jag göra?!