Kopimismen en religion som utmanar

Jag brukar få rejält på huvudet när jag påpekar att ateister tenderar att hantera sitt försanthållande lika religiöst som personer med en teistisk tro. Definitioner av vad som är religion skiljer sig ofta utifrån vilket perspektiv man väljer. Man kan se religion som nödvändigt teistisk: och därmed kräver det en ontologisk förklaringsmodell (faktiskt kan ateismen mycket väl ses som detta då man väljer att tro att det inte finns något utanför det förklarliga) eller en psykologisk modell alternativt en sociologisk sådan.

Klassisk definition av religion tendererar att inrikta sig på att det måste finnas en gudom, en transcendent själ och övernaturlighet. Dock blir det problematiskt för diverse religionshatare nu då vi idag nu fått en ny religion i Sverige: kopimismen. Kopimismen är nu registrerat som religiöst samfund (att jiddra om att det krävs ett erkännande för att det ska vara på riktigt är att blanda bort korten). Enligt Det Missionerande Kopimistsamfundet handlar det om filkopiering och att dela med sig. Information och informationsvärde är heligt, kopiering är en sakramental handling:

 • Kopiering av information är etiskt rätt.
 • Spridande av information är etiskt rätt.
 • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
 • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
 • Internät är heliga.
 • Kod är lag.

Rörelsen startades av Ung Pirat förra året, och har sökt registrering från Kammarkollegiet en längre tid och har nu officiellt utnämnts till religiöst samfund i Sverige (tillsammans med andra mer traditionella samfund). Det som onekligen kan kännas som ett sätt att än mer stöta sig med antipiratorganisationer har därmed inte bara utmanat de uttalanden som regeringen nu gör om att faktiskt kriminalisera en hel generation genom att börja jaga fildelare. Genom detta är det självklart så att man som kopimist kommer undan Ipred men det kommer att bli en knepig situation att förklara att vissa religioner får undantag i vissa saker men som kopimist inte bli det utifrån sin tro. Så oavsett vad surledaren i SvD säger så är det en minst sagt annorlunda situation vi fått när det gäller fildelningsdiskussionen. Att dissa möjligheterna att en anklagad kopimist faktiskt kan hävda att dess brott mot immateriallagen är ett uttryck för hans/hennes tro kommer kräva att domstolen väger brottets skada kontra den skada man gör genom att förneka en troendes rätt att utöva sin religion. När Sverige tillåter religiös omskärelse av pojkar både för judiska och muslimska trosutövare så är frågan hur man ska undvika att fildelning kan bli i samma fålla.

Men det utmanar också religionsdefinitionerna som både lärs ut och som många ateister hänger sig åt. En del kan säkert tycka att det är löjligt med en religion utan gud men utgår man från den forskning som exempelvis min gamla professor i religionsbeteendevetenskap Thorleif Pettersson hävdade så är det möjligt att definiera kopimism som religion (och därmed också ateism): en sociologisk religionsdefinition handlar om vad människor håller som heligt i samhället snarare än vad man anser finns utanför det iakttagbara som motsvarar en ontologisk religionsdefinition. Enligt Pettersson kan man idag därmed räkna saker som personlig integritet, självförverkligande och individens rätt till frihet räknas som religiösa försanthållanden. Eller filkopiering.

Att utse kopimismen till ett registrerat religiöst samfund innebär att Sverige får sitt första icke-teistiska samfund (edit: hur man ska se buddhismen kan man diskutera men då det enda samfund som är registrerat bland annat innehåller thailändsk buddhism som har klara inslag av teism så får det gälla som teistiskt) som har rätt ansöka om att ta ut medlemsavgift via skattsedeln och får ett rejält skydd enligt religionsfrihetslagen.

Så kopimismen kommer att spela roll på flera olika sätt framöver – något som en religion inte gjort på länge i Sverige. Det ska bli spännande att se.

Nyheten har fått rejält med internationell uppmärksamhet:

Uppdatering: Bland religionshistorikerna har det blivit en liten diskussion och det är intressant att diverse kritiker av min text inte verkar förstå grundläggande problematik i att definiera religion.

Uppdatering: Siewert Öholm menar att Kammarkollegiets beslut strider mot rätten att hålla något heligt. Han försöker sig inte på att definiera religion men det är genomgående att Öholm verkar tycka att den enda religionen är den kristna. Man kan lugnt säga att uttalanden från Öholm stärker kopimismens rätt att vara religion.

 • Kristoffer

  Tack för att du gjorde mig uppmärksam på detta. Hade helt missat det.

  Vad anser du förresten om humanisternas önskan att avskaffa religionsfriheten? Som vanlig Svensson blir jag trött på hur religion ibland används som ursäkt för att begå brott och eller övergrepp mot andra. Men hade ett avskaffande medfört några dolda problem?

  Ber om ursäkt för att jag avviker från ämnet men du verkar vara väl lämpad att svara.

 • Pingback: File Sharing Approved As An Official Religion In Sweden - Falkvinge on Infopolicy()

 • Jag är ju varken Sturmarkare eller speciellt religiös (längre) men tycker att religionsfrihet är oerhört viktigt både som symbol och som faktisk lag. Att låta en benhård vetenskapsreligion styra ett land tror jag är mycket farligt både när det gäller mänskliga rättigheter men också defacto för en utveckling eftersom religion tenderar att kunna direkt eller indirekt faktiskt stödja utveckling. En skippad religionsfrihet ställer oss inför problemet att vi då antingen får fritt fram att använda människors tro mot dem – eller måste börja att utse vilka religioner som är ok och vilka som inte är det. Vidare strider en skippad religionsfrihet mot FNs mänskliga rättigheter där det ingår att man ska vara fri att tro på det man gör liksom att vi plötsligt får lov att förändra ett antal grundlagar i Sverige där religionsfrihet är en del av det hela.
  Det är dumt att vilja kasta ut både balja och barn för att göra sig av med badvattnet – att mycket dumt görs i religionens namn handlar inte om religionen utan om människors ondska, och den ondskan blir inte mindre om vi plötsligt ska göra religioner rättslösa. Det handlar mer om att förstå och välja att acceptera en tro men inte nödvändigtvis dess konsekvenser – det är två skilda saker. Rätten att utöva en tro i handling ska stoppas på samma sätt som varje individs rätt att utöva sin frihet: när den inkräktar på andra individers rätt till frihet eller på andra individers tro och försanthållanden. 

 • Rikard Elfgren


  En del kan säkert tycka att det är löjligt med en religion utan gud …”
  ”Att utse kopimismen till ett registrerat religiöst samfund innebär att Sverige får sitt första icke-teistiska samfund …”
  Helt felaktigt, Buddhismen tar inte ställning i gudsfrågan även om vissa sekter upphöjt en eller flera Buddhor till gudalik status.

 • Mycket bra skrivet! Det finns även en del humanister och transhumanister som har funderat på behovet av andliga värden och vår egen store scifi-författare Peter Nilsson siade om att katolska kyrkan skulle kollapsa men hur dess aska skulle en mer modern kyrka resa sig som vördade determinism, matematik och kaos.

 • Hej. Tänkte också på den lilla grejen som Rikard Elfgren tog upp, att buddhismen som jag förstår den inte heller är teistisk. Men också, Kopimistsamfundet startades inte av Ung Pirat. En del av oss som startade det är med i Ung Pirat, men inte alla. Annars, bra skrivet!

 • Om du tittar på den buddhistiska del som är med bland de registrerade så ingår bland annat tibetanska buddhister där vilka räknas som i det närmaste teistiska. Följaktligen så har du fel. Jag råkar ha ett gäng poäng även i religionshistoria i min teol mag.

 • Se mitt svar till honom.

 • Anonym

  Tack för ett bra svar.

 • manen

  helgad varde kopian och kopieringen!

 • Intressant och jag delar många av dina åsikter och slutsatser i frågan, men så vitt jag har kunnat utröna så trumfar LAG över TRO i alla lägen i Sverige. Den religiösa omskärelsen av pojkar är ju inte reglerad i lag (även om misshandelslagstiftningen BORDE vara applicerbar…) utan det är väl landstingen själva som i många fall väljer att inte utföra detta. Alltså tror jag att man inte har mycket att hämta i en eventuell domstolsförhandling utom det självklara diskussionsvärdet.

 • Johan Lindgren

  Jag vill påstå att du begår ett fel när du använder ordet Ateist som om det vore synonymt med Naturalist. Majoriteten svenskar tror ej på en gud, men många är det som tror på andevärlden, liv efter döden, spöken, astrologi, slagruta osv.

  Ateism är en svarsposition på en endaste fråga, att man inte tror på en gud. Därav är Ateism lika mycket en religion som att inte samla på frimärken är en hobby. Det är fullt möjligt att ha andra hobbys utan att en av dem är frimärkssamling, likaså är det fullt möjligt att inte tro på gud men fortfarande tro på annat övernaturligt.

 • Förstår din filosofiska ståndpunkt men du glömmer då att ateister själva knappast sätter sin ateism i den ställningen. Du faller in i att det ontologiska är det enda rätta.

 • Det är delvis sant – men fortfarande är det så att trosfrihet är lagstiftad och därmed även handlingar som uttryck för tro har en dubbel hemmavist för detta.

 • Johan Lindgren

  Är inte riktigt på det klara hur du menar med ”att ateister själva knappast sätter sin ateism i den ställningen”.Om du syftar på ”Kopimisterna” så ser jag inte eventuell ateism som en identifikationsfaktor. Utan identifikationsfaktorn där lär väl vara att de skickar och tar emot filer, o att de verkar ha en handfull budord som kan liknas vid en doktrin. Något som Ateism i sig inte har. Om man ska göra ateister till en homogen grupp så är det enbart en sak man kan fastställa, vilket är att de inte tror på en gud. Sen att en del är väldigt kära i vetenskap och gärna hänvisar till några favoritböcker, så beskriver det inte ateister som min syster som inte bryr sig huruvida folk tror på en gud, medan hon o andra sidan gärna vill övertyga folk om att hon varit på seanser där medier haft kunskap, om döda släktingar, som saknar en naturlig förklaring. 

  Jag tror de flesta av Sveriges ateister är mer åt min systers håll, typ, skeptiska mot både gud men samtidigt tror man på något annat övernaturligt. De brukar dock inte identifiera sig som ateister, utan där är det nog de icke troende som gärna uppmärksammar det negativa i religioner som bär ateist-fanan.

  Kan ha missförstått dig, men gjorde iaf ett försök till att besvara de två tolkningar jag kunde utläsa av de du skrev.

  Är osäker dock om en religion måste ha en ontologisk komponent. Har faktiskt inte kollat upp en definition av religion och jag kan tänka mig att det finns rätt många olika sätt att definiera religion på. Har dock svårt att tänka mig att man bör religionsförklara en ståndpunkt på en endaste fråga. Lite som jag aldrig skulle kalla teism i sig för en religion, då det finns många väldigt skilda religioner som innefattar teism i grunden. Vissa vill ju hävda att budhismen är en (ateistisk) religion, o de skulle jag varken argumentera för eller emot.

 • Pingback: A Kopimist Creation Myth « Christian Engström, Pirate MEP()

 • Pingback: Kopimistsamfundet, ett religiöst samfund bland många andra | Osunt()

 • Pingback: Filesharing als offizielle Religion in Schweden anerkannt - Falkvinge über Infopolitik()