Deepavali

Minnas de som inte orkade. De som lämnade oss kvar.

En armé som tunnas ur. Åren som går. Åren som försvinner in i mängden.

Den eviga kampen mot demonerna.

Deepavali. Alla helgona.

Och jag landar ännu ett år. Överlevd. År för år. Övertid.

Andas stilla. Andas inåt. Den brända jorden. Den svarta himlen ovanför.

Ser bakåt. Varje ruin där slag efter slag stått. Mina spår och där spår bredvid.

Behöver ingen gud. Behöver bara någon som vågar gå bredvid.

(Musik till det)