Drottningens arvssynd

Jag förstår mycket men ibland verkar logiken gå mig förbi. Hela diskussionen om drottningens fars handlingar under andra världskriget och nazisttiden har ett stort logiskt hål: det handlar om a) saker som hänt innan drottning Sylvia är född b) det är saker som hänt innan kungen ens visste om någon Sommerlath.

Ändå menar Per Svensson att det är viktigt:

vara bra för kungafamiljen också att deras roll som bärare av svensk historia skulle då tas på allvar. Svensk historia är inte bara sjuglasvagnar och lull lull utan det är också den politiska sidan och jag tycker att de borde välkomna det, säger författaren Per Svensson.

Självklart är det viktigt att alla illdåd som skedde mot judar under trettiotalets Tyskland genomlyses men det här handlar inte om det. Det här är en fråga utifrån att drottning Silvia har en pappa som kan ha varit nazist. Jag tyckte det redan var konstigt när den här frågan första gången dök upp, och att hovet gjorde en egen utredning gör det ännu konstigare. Varför är det intressant just i det här fallet?

Det utgår från två potentiella argument:

  • Arvssynden. Att det våra föräldrar gör går igen hos barnen. Vi är vårt arv. Vi blir som våra föräldrar. I sin grundtanke från kristendomen bryts det av att Jesus dog och uppstod. I modern tid finns inte det brottet – möjligen att barnet erkänner och hårt tar avstånd från sin förälder.
  • Överförd skuld. Barnen blir ansvariga för sina föräldrars handlingar och ska skämmas. Det offer och om man inte erkänner sina föräldrars skuld – och därmed sin egen som släkt med dessa får man löpa gatlopp i det lilla eller det stora.

Inga händelser kan isoleras och alla argument måste konsekvensanalyseras. Att drottning Sylvias far ska utredas och att drottningen ska avkrävas erkännande av att hennes far var nazist och del i illdåden. I bakgrunden finns också en ton av misstänkliggörande av att vi släppt in nazism i kungahuset. Om det här anses som rätt så blir frågan om alla barn ska behöva acceptera att brännmärkas för vad deras föräldrar gjort: barn till kriminella – är de predestinerade att bli samma sak? Ska barn till bedragare betala av sina föräldrars skuld? Om du söker jobb – ska dina föräldrars handlingar vägas in?

Jag tycker att vissa historikers och journalisters jakt på vissa personers bakgrund måste belysas utifrån vilka konsekvenser det får för hur vi värderar varandra – och varför såna gräv görs: vilka vinklar väljer man.