Den längsta undersökningen

Kullin på Media Culpa har kört undersökningar i bloggosfären länge. Det är nu dags för den fjärde och det är viktigt att vara med – för det innebär att han och vi andra kan se hur utvecklingen sker då det finns tre tidigare att jämföra med. Gå och gör enkäten nu: http://cli.gs/ZHRnQn

Länka gärna själva i era bloggar om enkäten. Den ger bloggosfären möjlighet att faktiskt visa vilka vi är och att det faktiskt inte är någon lek eller meningslöshet som vi håller på med. Tagga gärna då med också.

Ps. Sorry Hans, la en egen text istället för din :) Ds.

Reblog this post [with Zemanta]