En liten värld och en osäker en

Iförrgår åkte min vän iväg på sin mission till Afghanistan. Varje ord som nämns om Afghanistan får mig nu att haja till. Den för mig många gånger glömda konflikten har blivit verklig. Den har kommit mig nära eftersom någon jag tycker om kommer att befinna sig mitt i den.

Jag läser om terrorattackerna i Mumbai (Bombay) och lät Twitter ge mig mer info. Svenska tidningar tar inte fram några krigsrubriker. Visst – det darrar till lite när det visar sig att en svenska sitter fast på ett av terrorister belägrat hotell. Men när personer man pratar med via jaiku och läser och när ens vänners vänner är mitt i det hela – då blir det något annat. Snabbheten visar sig nu med sociala medier, med användargenererat material. Den som tvivlar på kraften nu…

Reblog this post [with Zemanta]