I längden vinner ICA

Det finns mycket att säga om ”köttfärsskandalen1 som Uppdrag Granskning plockat upp. Dels har jag ju en viss svårighet att helt tro på Janne Josefsson – hans journalistik bygger på vinklar och hårddragning men de facto är det ju så att fyra Maxi ICA-butiker uppenbarligen har valt en olaglig väg att förmera sina inkomster. Och det hela slår tillbaka på varumärket ICA, och slår framförallt upp mot ledningen då flera av de högsta cheferna har drivit just de ICA-butiker som programmet handlar om – något som Uppdrag Granskning och JJ självklart varit väl medvetna om2.

Något som inte riktigt kommit fram, och som var det första jag tänkte på, var det faktum att en överväldigande majoritet av ICA-butikerna valt att använda sig av det centralpackade köttet från Västerås, paketering som gör det omöjligt att fuska. De butiker som UG handlar om packar fortfarande sitt eget kött. Och min konspiratoriska vana trogen misstänkte jag ett tag att det hela egentligen är en indirekt setup från ICA – för att få de sista ca 200 handlarna att även de koppla sig till den centrala kötthanteringen som ICA byggt upp. När jag läser och kollar med en del kontakter så tror jag inte att ICA riktigt varit fullt så intrikata men till skillnad mot en del av mina varumärkesstrategkollegor (Anselmsson har dock en psykografisk approach) så tror jag att det här snarare är en positiv sak för varumärket ICA, om man nu lyckas att rensa ut de handlare som fortfarande väljer bort det centralistiska alternativet3. Ett alternativ som nu plötsligt gått från att ses som en negativ utveckling till positiv. De som kommer att förlora mest på det här är de butiker som satsar på butiksstyckat eftersom bilderna från Uppdrag Granskning kommer att finnas kvar på näthinnan.

Det som är intressant är också att det hela omtalas som en etisk fråga. Nej, det är en rent juridisk fråga – det är olagligt att märka om kött. Frågan är inte svårare än så.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

  1. Intressant sideshow är hur snabbt Facebook blivit en samlingsplats för aktuella insidefrågor []
  2. Och uppenbarligen är några på ICA (gissa vem) och reklambyrån väl medvetna om att UG och JJ var väl medvetna om det hela också…Schysst prank är det onekligen []
  3. Eller med ny teknik – marknadsföring är en krigskonst och företaget Trac Technology har förstått det []