Kvinnlig logik

Tidigare i veckan: budgetberedning och fakturering (dvs. räkningsbetalande):
– Om du tar alla räkningarna så kan jag handla allt.

Idag på ICA:
– Vem ska betala det här? Jag har ju inga pengar kvar.
– Det får du göra. Det är ju ditt kort vi använt.

Jupp. That’s logical. Den utan pengar betalar.