Bonka bäver

Via TBFKEM hittar jag Boyaheds årliga lista över Sveriges 69 mest osexiga. Antingen har jag börjat att bli gammal men känns inte listan väldigt tillrättalagd?

null

Blogge skriver oerhört bra om yttrandefriheten (eller som han väljer att kalla det ”yttrandeofrihet”) – och framförallt blir det alltid lika roande när DN väljer att dra en lans för densamma. Särskilt efter det här. Och han påpekar det faktumet att svenska staten väljer att censurera en del av yttrandena hårt: de kommersiella:

det är inte i Europa man har problem med whiskey och fasansfulla legobitar i teverutan eller i tidningsannonser, utan i Sverige, eftersom kommersiell reklam och en del andra yttranden inte anses lika skyddsvärda som andra. Det är en nidbild att europeisk yttrandefrihet skulle vara sämre än den svenska – så är inte fallet.

null

Redaktören skriver vad jag skrev redan i juni: att hela Brillo-box-”skandalen” är komisk (observera den ingående bevisningen som Expressen gjort grafiskt – för att inte tala om den illa dolda stoltheten från tidningen om att varit de som ”avslöjat bluffen”).

null

Surt sa räven. Åtminstone för de investerare som stämmer Sanofi-Aventis för vilseledande IR-information (eller som Realtid faktiskt kallar det: aktiereklam).