Klargöranden

Alltså: om man kommenterar för första gången på Deepedition så ombeds man att verifiera sin mailadress. Detta går till så att ett mail skickas automatiskt till den adress som uppgivits i kommentaren. Detta mail behöver bara besvaras så kommer kommentaren att publiceras. Jag har också ändrat i Subject: så att mailet av konservativt dragna spamfilter inte ska ses som spam. Om man däremot väljer att kalla verifieringsmailet för spam och lär sin mailapplikation detta så får man skylla sig själv.

Det här verkar vara en oöverstiglig svårighet för vissa. Vilket jag inte riktigt förstår. Det som sker är att man sedan slipper att verifiera saker: alltså har jag valt bort [[captcha]] och andra saker som många andra använder – eftersom det innebär att alla alltid måste skriva i bokstavskoder eller räkna matte. Jag har inga krav på att man ska skylta med sitt namn eller använda sin personliga mailadress – utan endast en mailadress man har tillgång till. Något man bör skaffa sig av många andra anledningar.