Media har insett att vals går i tretakt

Nu har traditionella medier börjat att gulla med bloggarna. ”If you can’t beat them – join them”. Läs Natalias Gulligullan.koko.net (via Jönsson). Så också Niklas Ekdal i sin ledare i DN:

nya medier inte ett hot utan en möjlighet. Mediebranschen har aldrig sysselsatt så många professionella människor som nu.
Till horden av journalister ska läggas en armé av engagerade bloggare. Vad som kommer ut av denna tjurrusning i cyberrymden är ännu oklart, men det finns många lovande tecken.

Det är plötsligt ett väldigt medstrykande av bloggosfärens rygg från traditionella medier. Josh på Enligt Min Humla påpekar att de mediepersoner som försökte påvisa bloggens död och sluta att blogga.

För det är vad det handlar om: informationsflöde. Att journalister känner sig tvungna att blogga tyder på desperation. Först ignorerade man bloggen som en fluga. Sen insåg man att det inte var det, och då försökte man flytta ut i bloggosfären bara för att upptäcka att man inte förstår den, och att alla inte dyrkar en för att man är journalist och kändis. Så då slutar man (Linda Skugge, Fredrik Virtanen) och försöker få det att se ut som början på bloggdöden. Vilket är rent skrattretande. 120 000 nya bloggar varje dag, det ser inte ut som något som håller på att dö

Så vad kommer att hända? Den svenska bloggosfären kommer att gå åt samma håll som den amerikanska – där stora bloggare blir lika viktiga som större traditionella medier, krönikörerna försvinner i själva medierna och blir bloggare kopplade till nätverk eller till medierna själva. Många av de tidiga bloggarna, som fr a drivit diskussionen om bloggetik, bloggmetodik och liknande kommer att gå vidare till andra kanaler enligt teorin om early adopters. Andra kommer att fortsätta. Det som kommer att bli mindre och mindre är ”dagböckerna”, dels för att många kommer att om något år välja Facebook som community, dels blir det ointressant att hålla på när tidningarna släpper intresset för ”vanitybloggandet” och söker bloggar med innehåll som kan kapitaliseras – dvs. användas för att skriva artiklar etc.

Medievärlden står inför en stor omvälvning. Reklaminvesteringarna håller på att flytta ut på nätet till en stor majoritet, och tidningshusen måste idag inse att de sk ”nya medierna” är en egen storhet och inte ett komplement. ”Gratis”läsandet fortsätter – få tror längre på möjligheterna att utveckla extranät för innehåll. Aftonbladets satsning blir gissningsvis inte så lång. I princip är det bara Wall Street Journal
som någorlunda lyckats. Det fr a skapar svårigheterna är nätanvändarnas vana vid att komma åt allt respektive att stängt material inte länkas vilket innebär att annonsintäkterna sjunker för det innehållet – vilket innebär att vinsten på att ta betalt minskar på grund av förlusten av annonsinkomster.

Ett antal nätstrateger pratar mycket om ”chunkifieringen” dvs. att kunna enkelt skapa sin egen portal av information (ex. att på bloggen ha flöden från flera andra sociala medier man deltar i) och den är en viktig grund för framtiden: att kunna flytta sin redan skapade information till nya plattformar. Min gissning är att Second Life 2.0 kommer att bygga på såna funktioner – ett 3D-samhälle med möjligheten att plocka in såväl sina podcasts, sina blogginlägg och visa slideshow med sina del.icio.us-länkar.

Uppdatering: Blogge har en mer negativ framtidssyn på gammelmedias intresse av konkurrens. En syn som jag till viss del fortfarande förfäktar, tyvärr:

Bloggarnas styrka ligger i deras numerär – vi må vara amatörer utan särskilda resurser att sätta in, men tack vare privatpublicisternas blotta antal finns en kollektiv kraft som är väldigt svår att kontrollera. Det är därför vårt ansvar att hålla nätet rent från filter och spärrar, helt enkelt genom att åberopa den absoluta yttrandefriheten och strunta i de hot och sanktioner som såväl bodströmmar som fundamentalistiska muhammedaner står för, genom att konstant ”gå mot röd gubbe” och göra påbuden meningslösa.

Andra om: , , , ,