Att prostituera sig till sinne eller kropp

Lars Adaktusson har tagit sig för att diskutera prostitution. Och gör det såklart utifrån en comme il faut-vinkel. Få av de mer mainstreaminriktade tyckarna vågar idag ställa sig emot den fundamentalistiskt hållna synen att prostitution är kvinnoförtryckande och samhällsfarlig. Adaktusson har inte heller några verifierbara bevis för sina åsikter utan använder sig av märkliga indicier från enskilda händelser för att generellt bevisa prostitutionens ondska. Det hela handlar än en gång (som jag tidigare skrivit om) teoretiserande, doktrinära fundament och konservera en könsmaktsordning som de försöker bekämpa.

Bra om detta har (såklart) Blogge skrivit – en i mitt tycke av de skarpaste debattörerna i Sverige idag:

Feminismen är inte betjänt av denna typ av moralism, utan tvärtom konserverar man med ett sådant synsätt kristna sexualfientliga normer, normer där kvinnan per automatik är underställd mannen och utan egen sexualitet. Den som lierar sig med den kristna högern och dess beklämmande kvinnosyn kan därför inte vara feminist; den som angriper horan med sexköps- och kopplerilagar kan inte vara feminist.

Blogge påpekar det som jag själv ibland brukar roa mig med: att fundera var skillnaden ligger i att sälja sin intellektuella kunskap och sina idéer, och att sälja sällskap, sex och tillgång till sin kropp? (Jag säljer strategiska analyser för reklam – kan man prostituera sig mer?) Det hela bygger i sådana fall en antik syn på att skilja på sinne och kropp, där kroppen fortfarande är något fult och av mindre värde – därför anses det finare och rätt att sälja sin intellektuella kunskap men inte att sälja sin kropp. Filosofiskt innebär det att vi fortfarande lirar på samma gamla gräs som Platon och resten av de gamla tankarna som i sig själv bygger på att kvinnan är kropp och mannen är sinne dvs. kvinnans kropp ska beskyddas då den är hennes enda värde medan mannens kropp inte har ett värde utan sinnet, intellektet, är det som har värde för samhället.

På tal om reklam så minns UUAA Radio reklamen för Adaktussons TV8-debut:

Hårt retuscherad kliver Lars ut ur en limousine och en klase eleganta och unga kvinnor omger honom lystet. Vad skulle de gestalta, Lars?

Konsekvens? Knappast. Men tyvärr inte ovanligt.

En annan som skrivit bra om det är Kamferdroppar: Helt fel, Adaktusson!. Roande är Åsiktstorpedens elaka ironi över Schottans moral:

Därför kommer DN från och med idag att ändra andra stycket i “Om Dagens Nyheter” till följande:”[…] Maria Schottenius Moral är den mest täckande beteckningen för denna position, som är rotad i DN:s tradition alltsedan Maria blev chefredaktör till att utom titeln 2005. […]”

Andra lätt talibanska fundamentalister visar Josh på: personer i utkanterna av abortfrågan.

Uppdatering: I kommentarerna påpekar Josh att man kan fråga sig var skillnaden ligger i att sälja sin kropp till hårt kroppsarbete respektive till att sälja sex. Och när det gäller att sälja sin kropp kan man klart fundera över hur det är med alla dem som väljer att tatuera in logotyper. En lärd uppsats finns att läsa om detta här: Literal Corporate Branding: The Ultimate in Human Commodification.

Andra om: , , , , , , , , , , ,