Intressant läsning

Intressant läsning så här på lördagen:

Golfande är livsfarligt. Hot! Golfer starts fire by hitting out of rough

Kan en enda lång kö innebära kortare väntetid i snabbköpet? Enligt de senaste rönen inom forskningsområdet ”queue management” så är det så: New York Times skriver om det i A Long Line for a Shorter Wait at the Supermarket
Uppdatering: I senaste DiEgo skrivs också om köande. Bland annat visar forskning att vi tillbringar nästan fem år av våra liv i köer. Köandet innebär att människans mest primitiva beteenden vaknar till liv och britterna har skapat ett eget ord för det: queue rage. Man gör också uppdelningen mellan positivt köande och negativt köande. I det första fallet tas såna saker som planerade biljettköp upp: inför stora premiärer där fansens köande är en del av upplevelsen. Samma sak är med lyxartiklar – fr a när det gäller bilar: då innebär köandet en ökad förväntan och känslan av en högre exklusivitet. Negativa köer – eller aggressiva – är såna köer som upplevs som tidsstjälande: varuhus, flyg och bilköer.
Uppdatering: Banal skriver intressant om hur man differentierar hur synen på köande förändras. Själv tror jag det handlar om att vi a) är i en högkonjunktur – då finns inte fattigdomen i vårt medvetande b) att faktiskt fattigdomen minskar globalt sett c) att urtypen för köande för mat var öststaterna och där finns det bara kapitalistiska köer numera.

Det kan vara rätt farligt att använda jobbmailen till att skicka porr och sånt. Det fick anställda inom den brittiska motsvarigheten till Vägverkets Körkortsregister inse: 147 reprimanded over DVLA e-mails. I USA har däremot en federal domstol förklarat att e-mail ska ha samma skydd för privatlivets helgd som telefon och vanliga brev: E-mail Privacy Gets a Win in Court.

JT LeRoy – värstingförfattaren som visat sig vara en 41-årig New York-kvinna som nu blivit stämd och dömd för bedrägeri. Bedrägeriet består i att hon använt sig av sin pseudonym i allt – bland annat kontraktskrivande och liknande. Läs artikeln som ställer en mängd frågor på sin spets när det kommer till hur långt man kan dra sin pseudonym: Jury Finds ‘JT LeRoy’ Was Fraud. Exempelvis anklagas Laura Albert, som JT LeRoy heter på riktigt, för att ha utnyttjat JT LeRoy-varumärket för sina egna böcker… vilket ju hon gjort eftersom det är hon som skapat varumärket…

McDonald’s ogillar att uttrycket ”McJob” kommit in i flera ordböcker. Förståeligt utifrån deras intresse för att skydda sitt varumärke men det blir lite komiskt när företaget försöker att lobba för att ordet ska tillskrivas en annan betydelse:

The object, according to David Fairhurst, a senior vice-president of McDonald’s, is to change the definition of McJob to ”reflect a job that is stimulating, rewarding … and offers skills that last a lifetime.”

Can McDonald’s Alter the Dictionary?

Alter Ego resonerar runt Bildts blogg och förundersökningen: Bildt bevisar sin okunnighet kring lagen. Hon har rätt – men frågan är samtidigt hur man ska argumentera att Bildt gör fel samtidigt som man påpekar att de lagar som han för fel mot är i det närmaste obsoleta utifrån en teknisk utveckling.

Om man inte visste det innan så vet man det nu: det är livsfarligt att ha sex på taket till ett fyravåningshus. Och att amerikanska rubriksättare är bättre än svenska: Coitus interruptus?.

TIME skriver om den sjunde i sjunde år nollsju och att det kommer antagligen bli den mest vigseltätaste dagen i världshistorien: The Most Popular Wedding Day Ever.

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,