Kvinnojouren och domstolen Part 2

It ain’t over til the fat lady sings. Kvinnojourens tre medlemmar i Tranås får lov att ställa sig inför skranket igen berättar Selig.se och förklarar varför. Ska bli intressant att se om några feministiska ROKS-anhängare försöker förklara för honom att ”det bara är för att han är man som han skriver att åklagaren gör rätt”. Hoppas kan man ju alltid eftersom Selig har gjort en koncis genomgång av det juridiska läget runt ”eventuellt uppsåt”.

Andra om: , , ,