En verserad recension

En mycket verserad, kunnig och filosofiskt stringent recension av PernillaPetra Östergrens bok om prositution tycker jag finns i Får en hora vara nöjd?. Det som texten i sig visar generellt är problemet att medier inte klarar av att belysa en sak i flera perspektiv. Idag används journalistik för att driva en fråga på ett sätt, att skapa en generellt gällande åsikt – inte att bygga ett ifrågasättande av åsikter utifrån ett multiperspektiv.