*garvar*

Manolo har ett underbart ironiskt anslag ibland:

Flickfavoriten och fotografen Bingo Rimér, mannen bakom innehållstäta och nyskapande [min kursivering] trycksaken Moore