Två unga människor

Två unga människor tog varandra i hand. Några sista ord om kärlek. Sen sprang de när de hörde ljudet. Ljudet av befrielse. Tåget närmar sig Borlänge. Efter en kurva står de på spåret. Tåget bromsar. Två unga liv är borta.
Jag säger det igen: orden om hur viktiga unga är klingar falskt. Enligt NASP tog 153 unga (10-24 år) livet av sig 2002. Politiker menar att självmorden blir färre – vilket de menar visar att det inte är någon fara att än mer dra ner på social och psykologisk hjälp. Att alla siffror visar en oerhört stark ökning bland unga: bland unga män (15-24 år) har ökningen varit 27 % säkra och 77 % för osäkra (sannolikheten för olycka är lägre än medvetet självmord) självmord. Bland flickor har de säkra självmorden sjunkit med 20 % men andelen osäkra självmord har ökat med hela 111 %!
Åter till de två unga som valde att ta livet av sig för några dagar sedan. Min kropp reagerar på allt som händer, på att jag både är glad att inte längre vara ungdomspräst – att jobba med sånt här är oerhört hårt. Samtidigt är det någonting djupt inuti som river och sliter. Mitt omedvetna ställer in sig, startar tänk runt hur man möter det här.