Rätt och rättshaveri

En Christer har dykt upp i kommentarerna hos Karin Långström Vinges blogg: Den dynamiska Kalinlistan och det är helt fascinerande att läsa en sån solklar rättshaverist.

För övrigt: de skolor i Västsverige som nu slutar med sina avslutningar i kyrkan är faktiskt de enda som följer skollagen. Att ha avslutningar i kyrkan innebär brott mot det icke-religiösa som lagen grundar sig på. Oavsett vad andra religiösa inriktningar säger om ”heliga rum” etc.