Mer om Alex vs Kalin

Via Alex hittar jag också den oerhört märkliga artikeln av Marie Skogward om ”händelsen”:

Yngve Kalin, initiativtagaren bakom prästdeklarationen, känner sig kränkt och ofredad av det som skrivits om honom på en webbsida på Internet.
I går polisanmälde han händelsen och begärde att hemsidan stängs.
På en så kallad bloggsida, en slags webbdagbok, på Internet kunde man i går se bilder på Yngve Kalin och hans familj. I samband med dessa kunde man också läsa mycket nedsättande och ifrågasättande kommentarer. Bland annat kallades Kalin ”en djävul i prästrock”. Bloggaren frågade sig också hur Kalin skulle ställa sig om något av barnen på bilden blev homosexuellt. ”…Vad gör du då? Kickar du ut ungen???”
Yngve Kalin känner sig kränkt och upprörd över att hans familj, barn och barnbarn utsätts för detta.
Och i går, strax efter lunch, valde han att polisanmäla händelsen.
Kalin understryker att detta inte hindrar honom från att stå upp för det han anser vara riktigt.
– Vi håller ut. Man får inte vika undan för att en sådan här sak inträffar, säger han till Dagen.

Jag har ett antal frågetecken runt artikeln. Dels verkar det här med ren faktakoll tas lätt på av Dagen. Vidare verkar inte journalisten inte ens tittat på Alex postning. Fr a så hänvisar Skogward till ett citat som inte är riktigt: hon har valt att inte ta med det frågetecken som finns i originalet. Följaktligen kändes det som om jag ville fråga henne om detta:

Det är intressant att du (och hela Dagen) anser att ett frågetecken inte är så noga när det gäller att citera. I din artikel om Alex Sevillas blogpostning skriver du att denne skulle skrivit ”en djävul i prästrock” när det riktiga var ”en djävul i prästrock?”
Språkligt sett är det en stor skillnad mellan de två olika citaten – det ena är mycket riktigt att se som ett uttalande som möjligen kan anses lätt kränkande (åtminstone mot en präst) medan det andra helt klart kan ses som en fråga – en fråga för betraktaren att fundera över. Att som du gjort – göra om en fråga till ett påstående är mot journalistisk etik. Har du läst Alex postning? Om inte har du därmed också brutit mot normal journalistisk god sed där det handlar om att kolla sina källor. Men det kanske inte är något som Dagen anser vara viktigt?

För övrigt ifrågasätter jag dina påståenden om att Kalin skulle begärt att hemsidan skulle stängas. Rent faktiskt innebär det att han begärt att webblogg.se skulle stängas och därmed skulle ett tusental bloggar försvinna. Eller var det Alex Sevillas blog som skulle stängas? Av vilken anledning då? Det enda Kalin rent faktiskt kan begära utifrån normal rättspraxis är att själva bilden tas bort. Möjligen den enskilda bloggpostningen.

Vidare är Alex Sevillas frågor knappast att anse som kränkande, varken rent objektivt och inte heller i den situation som Kalin själv satt sig i. Det vi tidigare sett när det gäller PUL och liknande är att personer som är kända från media får finna sig i hårdare tag och mindre skydd när det gäller såväl PUL som regler under tryckfriheten. Problemet med Yngve Kalin är att han anser att hans namn inte ska få nämnas i saker som är negativa medan han själv anser sig ha rätt att uttala i såväl tidningar, radio som TV och använda argument som tekniskt gränsar till förtal.

Så min fråga till dig är: är det viktigare för Dagen och dig att svartmåla Kalins meningsmotståndare än att uppehålla journalistisk etisk praxis?

mvh
Niclas

Faktiskt så förväntar jag mig inget svar. Fr a inget som kommer vara mer än ”goddag yxskaft” eftersom Dagens journalister oftast visat sig anse att tro är viktigare än god journalistisk praxis.