Sverige är Hotel California

Om man drar vissas kommentarer om jobb och sjukskrivningar för psykiska åkommor till sin spets så anser människor att det hade varit bättre att jag inte blivit sjukskriven (eftersom det är fel per se) och hellre sett att jag antingen dött på grund av hyperstress eller tagit livet av mig på grund av depressionen. Ty så är det i Sverige idag: bli inte sjuk. Jobba. Tills du skär handlederna av dig. Struntsamma vad som händer med de närmaste så länge skattebetalarna inte behöver stå för kulorna.

I like. Det är ungefär på det sättet som extrema nyliberalister och filosofiska satanister tycker. Folkhemmet har blivit ett Hotel California.