Åsa är snabb. Hon har svarat på min fråga:

Åsas anteckningar- Bloggstafetten: Vad är viktigast – den som slår i spiken eller den som gör ritningen?