Att förlora sin media

Stikkan Ljunggren skriver om något intressant:

Alla, eller årminstone nästan alla, vittnar om de fantomsmärtor det innebär att förlora medierna som en viktig informationskälla i sina försök att förstå världen.

Upplevelsen av att mediaverkligheten och verklig verklighet alltmer skiljer sig åt är präglad av viss ångest. Det är lite som att förlora sin Gudstro…