Lysande analys Stikkan!

Stikkan har verkligen en av sina bästa dagar idag:

”I själva verket är medierna ständigt i färd med att bygga schabloner – och riva dem. Det finns ingen färdig grundmall i mediernas sätt att hantera berättelser och normer.

De kan ena dagen ge näring åt en traditionell kvinnobild, för att nästa dag kritisera den. Eller ännu tydligare, på en sida göda fördomsfulla mans- och kvinnobilder, för att på nästa sida angripa genussystemets fördomar.

Medierna skapar en hyperverklighet som bygger på en sällsam blandning av våra vardagserfarenehter, mytologiska föreställningar och hastigt föränderliga identiteter. Det finns alltid korn av vardagssanning i mediernas framställning, men de är vridna till upplevelseindustriella charader, ägnade att roa oss mer än att göra oss klokare.”