Trent R om katastrofen

Efter att ha sett kvällens nyhetssändningar tycker jag att New Orleans borgmästare Ralf Naygin borde få årets mod-pris. I en intervju dissar han federala myndigheter och påpekar det absurda i att ingen hjälp satts in förrän dag 3.

Det är oerhört stort. New Orleans är den stad som under de senaste åren faktiskt skapat nya subtrender, ny musik och ny konst. Idag är det mesta borta.

Jag läste Trent Reznors postning om katastrofen, Trent Reznor aka Nine Inch Nails, som lämnat Irland och levt många år i New Orleans.