Louisiana

Vi står inför ett helt nytt kapitel där USA inte längre kan uppehålla bilden av sig själva som ”the greatest country in the world”:

En skrämmande bild av USA har framträtt: ett land där somliga lever i överflöd, medan de fattiga lämnas att dö i slummen efter en naturkatastrof. Det som händer i Louisiana är som scener från ett u-land.

Källa:
EXPRESSEN.SE/Utrikes: ÖVER 10 000 BEFARAS DÖDA I LOUISIANA