”Man har den hummen det ögonblick man ser sitt barn i ögonen första gången”

Farhågorna besannades. Pappan flög till Stockholm men berättade för dem som mötte och försökte få prata med dottern att han dagen efter kommer att flyga till sitt hemland. Vilket inte var det som domaren i USA avsett. Med svensk rättshjälp, svenska polisanmälningar mm men nu till ett land som har klart svagare ställning för barnets […]

Läs mer "”Man har den hummen det ögonblick man ser sitt barn i ögonen första gången”"