Silence has never made difference

”The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people.” De orden skär i en idag. Normaliseringen av det mörka, det onda går i turbofart. Det som för några månader sedan var självklart: att inte tillåta omänskligheten ta plats har nu vänts till […]

Läs mer "Silence has never made difference"