Guldfå…spade

Höjden av grävande gräsrotsjournalistik: Det hela börjar med att @fm köpte kyckling: Och såklart började en diskussion om det verkligen var Daniel på bild – och om han verkligen var så ung som han ser ut. Diskussionen utmynnade även i en teoribildning runt gårdens namn och viljan att lägga ut sin nuna där – med […]

Läs mer "Guldfå…spade"