Lassbo går vilse

Mer Lassbo. Svårt att släppa något så märkligt: hon har gett Goesta ett svar på frågan vad hon egentligen menar1. Goesta skriver själv väl om sina känslor inför det faktum att Lassbo fortsätter att försöka att “rekontextualisera” nationalsocialismen. Svaret är i bästa fall naivt, i vilket fall så visar det på en cynisk person och […]

Läs mer "Lassbo går vilse"