Internet är som en naturresurs

Hörde podcastavsnitt med CTRL-ALT-DEL med Walt Mossberg och Nilay Patel som faktiskt var minst sagt omskakande (inte bara att Walt ska sluta). Tanken som Walt Mossberg hade var att Internet är så viktigt idag att vi behöver skydda det – precis som vilken annan naturresurs som helst. Det är onekligen en ganska spännande tanke: det är antagligen den första gången som människan skapat något som vi kan behöva räkna som så pass genomgripande viktigt att det behöver likställas med en naturresurs. Visst: det är många skillnader – en naturresurs är fysisk, och ändlig. Internet är i princip oändlig och även om själva grunden handlar om kablar eller satelliter så är det fysiska mer ett teoretiskt sätt att se på det.

Jag tycker det är en spännande tanke. Att inse att Internet är så pass viktigt att vi behöver förhålla oss till det på ett sätt som vi vanligtvis förhåller oss till andra saker. Det handlar inte om att reglera, eller ens att säkerställa att staten har kontroll. Eller att faktiskt förhindra kapitalistiska företag att utnyttja nätet men att hitta ett sätt att rädda internet från att bli något annat än det kan vara. Jag tycker det är en viktig fråga.